Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Bài làm:

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nước Đông Âu đã trở thành các nước công- nông nghiệp .

  • An ba ni :trước chiến tranh là nước nghèo nhất, tới năm 1970 công nghiệp được xây dựng, điiện khí hóa .
  • Bung ga ri : tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55 lần .
  • Tiệp Khắc : công nghiệp phát thiển , chiếm 1,7% sản lượng công nghiệp thế giới
  • CHDC Đức : sản xuất tăng 5 lần , thu nhập quốc dân tăng 4 lần.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9