Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945?

Bài làm:

Những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945:

  • Hoàn toàn lệ thuộc vào Mĩ về chính trị và an ninh
  • Ngày 8/ 9/ 1951 " Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật" đuược ký kết.
  • Thi hành chính sách đối ngoại mềm mỏng, tập trung vào phát triển kinh tế đối ngoại.
  • Nhật bản đang vuươn lên thành cuờng quốc chính trị tuương xứng với siêu cưuờng kinh tế.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9