Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 67 sgk Lịch sử 9

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

Bài làm:

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân:

- Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.

- Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.

- Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.

- Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9