Vì sao cuộc tấn công pháo đài Môn – Ca – Da (26/7/1953) đã mở ra một giai đoạn mới...?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao cuộc tấn công pháo đài Môn – Ca – Da (26/7/1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba?

Bài làm:

Cuộc tấn công pháo đài Môn – ca- da (26/7/1953) của 135 thanh niên yêu nước do Luật sư trẻ Phi đen Cát – xtơ – rô chỉ huy là một cuộc đấu tranh vũ trang. Từ sau cuộc tấn cồng đó, cách mạng Cu -ba chuyển sang giai đoạn mới: đấu tranh vũ trang với một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường.

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9