Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỔI BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

Bài làm:

Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc là bởi vì:

Dựa vào thành tựu khoa học – kĩ thuật (Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai, đi đầu trong sản xuất máy tính, năng lượng nguyên tử, sản xuất vật liệu mới và giao thông vận tải…Nhiều nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới đã sang Mĩ, Mĩ đã điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng lực sản xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Nhờ vào trình độ quản lí trong sản xuất và tập trung tư bản rất cao.

Nhờ quân sự hóa nền kinh tế để buôn bán vũ khí thu nhiều lợi nhuận trong chiến tranh thế giới thứ II. Nền công nghiệp chiến tranh của Mĩ thu hơn 50% tổng lợi nhuận hàng năm.

Ngoài các điều kiện tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào, đất nước không bị chiến tranh tàn phá cũng là những nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn các nước khác.

  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021