Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng?

 • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai và ý nghĩa của chúng?

Bài làm:

Nội dung những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai:

 • Ban hành hiến pháp 1946 với nhiều nội dung tiến bộ
 • Cải cách ruộng đất (1946 – 1949)
 • Xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh
 • Giải pháp lực lượng vũ trang
 • Giải thể các công ty độc quyền lớn
 • Thanh lọc các phần tử phát xít ra khỏi cơ quan nhà nước.
 • Ban hành các quyền tự do dân chủ.

Ý nghĩa :

 • Chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ, tạo nên sự phát triển thần kì về kinh tế.
 • Những cải cách dân chủ sau chiến tranh đã mang lại niềm hi vọng đối với các tầng lớp nhân dân, là nhân tố quan trọng đưa nước Nhật phát triển sau này.
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9