Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 141 sgk lịch sử 9

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ (1961-1965)

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

Năm 1962

Quân giải phóng cùng với nhân dân đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn.

2-1-1963

Chiến thắng Ấp Bắc

8-5-1963

Cuộc biểu tình của hai vạn tăng ni Phật tử

11-6-1963

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm.

16-6-1963

Cuộc biểu tình lớn của 70 vạn quần chúng Sài Gòn

1964-1965

Chiến dịch Đông –Xuân

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021