Lập bảng niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 165 – sgk lịch sử 9

Lập bảng niên đại và sự kiện về thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, xây dựng, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và thực hiện nghĩa vụ hậu phương trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)?

Bài làm:

Sản xuất, xây dựng

Chiến đấu

Thực hiện nghĩa vụ hậu phương

Niên đại

Sự kiện

Niên đại

Sự kiện

Niên đại

Sự kiện

1954 – 1960

1958 – 1960

9/1960

Khôi phục kinh tế, hoàn thành cải cách ruộng đất.

Cải tạo quan hệ sản xuất.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.

1959

Khai thông tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc - Nam

Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm

1965 - 1968

Chống chiến tranh phá hoại lần I của Mĩ

1965 - 1968

Đưa hơn 300 nghìn cán bộ vào miền Nam

Gử và miền Nam hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược

1969 - 1973

Khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa

1972

12/1972

Miễn Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mĩ.

Chiến thắng điện biên phủ trên không

1973 - 1975

Khắc phục hậu quả chiến tranh

Khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa

1973 - 1974

Đưa vào miền Nam, Cam-pu-chia, Lào gần 20 vạn bộ đội, thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn…

Đưa vào miền Nam 5,7 vạn bộ đội, 26 vạn tấn vũ khí, 12,4 tấn gạo và 3,2 vạn tấn xăng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021