Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống phát triển kinh tế, xã hội đất nước

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hiện nay các nước châu Phi đang gặp những khó khăn gì trong cuộc sống phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Bài làm:

- Châu Phi hiện nay đang nằm trong tình thế bất ổn: Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 đã có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở U –AN-DA có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

- Châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất của thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, ¼ dân số đói kinh niên (150 triệu người) tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới (RU-AN-DA 5,2%/năm). Đây cũng là nơi có tỉ lệ người mù cao nhất thế giới.

- Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới

- Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới

- Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ nần chồng chất: 300 tỉ USD.

=> Chính những điều đó đã cản trở rất nhiều đến sự phát triển của những nước trong khu vực này.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9