Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy sưu tầm tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Bài làm:

Tranh ảnh về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954:

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021