Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa như thế nào trong đường lối đối ngoại?

Bài làm:

Từ giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa khác nhau trong đường lối đối ngoại: Thái Lan và Phi – lip – pin tham gia khối quân sự SEATO do Mĩ thành lập, trở thành đồng minh của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Trong khi đó, In – đô – nê- xi – a và Mi – an – ma thi hành chính sách hòa bình trung lập, không tham gia vào khối quân sự xâm lược của các nước đế quốc.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9