Đáp án đề 4 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu123456789101112
Đáp ánAABCDBCDADAD

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1:

* Nông nghiệp ở Đàng ngoài

- Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất Nông nghiệp.

- Ruộng đất công làng xã bị cường hảo đem cầm bán....

* Nông nghiệp Đàng trong

- Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp mới ở khắp vùng Thuận - Quảng.

- Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên

* Nguyên nhân nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển:

- Do chiến tranh giữa các thế lực Phong kiến

- Do nhà nước không quan tâm.

Câu 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

- Nguyên nhân:

+ Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

+ Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

- Ý nghĩa:

+ Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn - Trịnh, Lê, thống Nhất đất nước.

+ Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

* Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn:

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến (Nguyễn, Trịnh, Lê) thống nht đất nước.

- Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785), Thanh (1789).

Câu 3: * Chính trị

- Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây Sơn ....

- Các năm 1831 - 1832 Nhà Nguyễn chia đất nước ra làm 30 Tỉnh và một Phủ trực thuộc. Quân đội gồm nhiều binh chủng vv...

* Đối ngoại

- Thần phục nhà Thanh.

- Khước từ mọi tiếp xúc với phương Tây.

* Tác động của chính sách đối ngoại

- Kìm hãm sự phát triển kinh tế.

- Nhà Nguyễn lệ thuộc nhà Thanh.

- Tạo điều kiện để nước Pháp xâm lược nước ta .

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021