Hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Qúy Kháng?

  • 1 Đánh giá

Trang 84 sgk Lịch sử 7

Hãy trình bày vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Qúy Kháng?

Bài làm:

Vắn tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Trần Qúy Kháng:

  • Năm 1409, Trần Quy Khoáng lên ngôi vua, hiệu là Trùng Quang đế và phát động khởi nghĩa.
  • Cuộc khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Hóa Châu.
  • Tháng 8/1413, cuộc khởi nghĩa thất bại.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021