Đáp án đề 3 kiểm tra học kỳ 2 lịch sử 7

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1234
Đáp ánDCAB

Câu 5: (1) Nguyễn Huệ; (2) Thăng Long; (3) Tây Sơn; (4) 200 năm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: * Nguyên nhân thắng lợi:

+ Do nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước, toàn dân đoàn kết chiến đấu.

+ Đường lối chiến l­ược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của Bộ tham m­ưu, dựa vào dân và đoàn kết toàn dân đánh giặc.

* ý nghĩa lịch sử:

+ Cuộc khởi nghĩa đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kỳ phát triển mới của xã hội, đất n­ước, dân tộc Việt Nam thời Lê Sơ.

Câu 2: - Dưới chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ XVIII, cuộc sống của người dân ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình oán hận của các tầng lớp nhân dân với chính quyền họ Nguyễn ngày càng sâu sắc.

- Nghĩa quân Tây Sơn đề ra khẩu hiệu hợp với lòng dân, nhất là dân nghèo: “lấy của người giàu chia cho người nghèo”, xoá nợ cho nông dân, bãi bỏ nhiều thứ thuế.

Câu 3: Lập bảng niên biểu các sự kiện trong Phong trào khởi nghĩa Tây Sơn từ 1771 đến năm 1789.

TTTháng/nămSự kiện
1Đầu năm 1771Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn thượng đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai).
2Tháng 09 - 1773Nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn.
3Giữa năm 1774Nghĩa quân kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.
4Từ năm 1776 - 1783Nghĩa quân Tây Sơn bốn lần đánh vào Gia Định.
5Năm 1777Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn,lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.
6Tháng 01 - 1785Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm.
7Tháng 6 - 1786Hạ thành Phú Xuân, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.
8Tháng 7- 1786Nguyễn Huệ đánh Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.
9Từ cuối năm 1786 đến giữa 1788Nguyễn Huệ ba lần tiến quân ra Thăng Long, chính quyền nhà Lê sụp đổ.
10Giữa năm 1788Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long trị tội Vũ Văn Nhậm, bè lũ Lê Chiêu Thống trốn sang Kinh Bắc.
11Tháng 12 - 1788Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
12Đầu năm 1789Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, tiến quân ra Bắc.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021