Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Bài làm:

  • Mặt tiến bộ:

Những cải cách Hồ Qúy Ly ít nhiều góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực vủa nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền. Cải cách văn hóa, giáo dục, quân sự có nhiều tiến bộ, góp phần làm ổn định tình hình đất nước.

  • Mặt hạn chế:

Một số chính sách chưa thực hiện triệt để ( gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận), chưa phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách cải cách cũng chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân, đặc biệt là nông dân.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021