Công cuộc khai hoang ở triều Nguyễn có tác dụng như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 137 – sgk lịch sử 7

Công cuộc khai hoang ở triều Nguyễn có tác dụng như thế nào ?

Bài làm:

Công cuộc khai hoang ở triều Nguyễn đã giúp cho nước ta tăng thêm diện tích ruộng đất canh tác, giải quyết việc làm cho dân nghèo.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021