Lịch sử 7: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử 7 (Đề 5). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt!

ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tướng giặc nào phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa?

A. Hứa Thế Hanh.

B. Sầm Nghi Đống.

C. Nguyễn Hữu Cầu.

D. Tôn Sĩ Nghị.

Câu 2: Nghĩa quân lập căn cứ ở Trà Lũ (Nam Định) là khởi nghĩa

A. Phan Bá Vành.

B. Lê Văn Khôi.

C. Nông Văn Vân.

D. Cao Bá Quát.

Câu 3: Tàu thủy chạy bằng hơi nước của Việt Nam được đóng xong vào năm

A. 1839.

B. 1840.

C. 1841.

D. 1842.

Câu 4: Cố đô Huế được xây dựng từ thời

A. vua Gia Long.

B. vua Minh Mạng.

C. vua Thiệu Trị.

D. vua Tự Đức.

Câu 5: Chọn nhân vật đúng cho câu sau bằng cách điền vào chỗ trống:

“Mùa hè năm 1786, Nguyễn Huệ được sự giúp sức của … tiến quân vượt đèo Hải Vân đánh thành Phú Xuân”.

A. Nguyễn Hữu Cầu.

B. Nguyễn Hữu Chỉnh.

C. Ngô Thì Nhậm.

D. Vũ Văn Nhậm.

Câu 6: “Gia Định tam gia” chỉ ba tác giả lớn ở Gia Định, họ là ai?

A. Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Trịnh Hoài Đức.

B. Trịnh Hoài Đức, Lê Hữu Trác, Lê Quý Đôn.

C. Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tỉnh.

D. Lê Quý Đôn, Lê Quang Định, Lê Hữu Trác.

Câu 7: Quang Trung đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

A. Cho Nguyễn Công Trứ khai phá ven biển.

B. Chú trọng việc khai hoang.

C. Ban Chiếu khuyến nông.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8: Cuối năm 1788, nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị đem bao nhiêu vạn quân chia làm bao nhiêu đạo sang đánh nước ta?

A. 29 vạn quân, 15 đạo.

B. 28 vạn quân, 4 đạo.

C. 29 vạn quân, 4 đạo.

D. 29 vạn quân, 5 đạo.

Câu 9: Ai là người có công lớn trong việc đập tan chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong, lật đổ chính quyền Đàng Ngoài?

A. Nguyễn Huệ.

B. Nguyễn Lữ.

C. Ba anh em họ Nguyễn.

D. Nguyễn Nhạc.

Câu 10: Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở

A. Truông Mây (Gia Định).

B. Sơn La.

C. Ba Tơ (Quảng Ngãi).

D. Truông Mây (Bình Định).

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (1785).

Câu 2: Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021