Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 131 – sgk lịch sử 7

Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789

Bài làm:

Thời gian

Sự kiện

Năm 1771

Anh em Nguyễn Nhạc dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn

Năm 1773

Chiếm phủ thành Quy Nhơn

Năm 1774

Kiểm soát vùng đất rộng lớn từ Quản Nam ở phía Bắc đến Bình Thuận ở phía Nam.

Năm 1777

Lật đổ chính quyền phong kiến họ Nguyễn ở Đàng Trong.

Năm 1785

Đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

Năm 1786

Tháng 6

Hạ thành Phú Xuân

Tháng 7

Lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài

Năm 1788

Giữa năm 1788

Quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc trị tội Vũ Văn Nhậm

Cuối năm 1788

Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế để tiến quân ra Bắc.

Năm 1789

Mùng 3 tết

Vây đồn Hà Nội

Ngày 5 tết

Vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021