Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẦN II

Câu 1: Em hãy điểm qua tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê?

Bài làm:

Tình hình nông nghiệp nước ta thời Đinh – Tiền Lê ngày càng ổn định và bước đầu phát triển:

  • Mùa lúa các năm 987, 989 đều tươi tốt, được mùa liên tục.
  • Nghề trồng dâu nuôi tằm được khuyến khích.

=> Có được sự ổn định và phát triển đó là do chính sách khuyến khích trong nông nghiệp của nhà vua, chú trọng công tác thủy lợi, có biện pháp khuyến nông…

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021