Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426.

Bài làm:

Từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426, đội quân Lam Sơn đi đến đâu cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân về mọi mặt. Điều đó được thể hiện qua một số dẫn chứng cụ thể như:

  • Năm 1425, khi Lê Lợi kéo quân đến Làng Đa Lôi, xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An thì tất cả người già, người trẻ đều thi nhau đem trâu, rượu ra tiếp và khao quân.
  • Mỗi châu, huyện được giải phóng có đến hàng trăm ngàn trai tráng nô nức gia nhập nghĩa quân.
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021