Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Bài làm:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là kinh tế nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi và một số ngành thủ công.

  • Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kén trong các công xã nông thôn (phương Đông) hay trong lãnh địa phong kiến (phương Tây ).
  • Ruộng đất chủ yếu ở trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ giao cho nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021