Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường?

Bài làm:

So với thời Tần – Hán, chính sách đối nội cũng như đối ngoại của nhà Đường dần được hoàn thiện hơn.

Về đối nội:

  • Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, đồng thời mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài.
  • Giảm tô thuế, lấy ruộng công và ruông hoang chia cho nông dân (chế độ quân điền).

=> Nông nghiệp phát triển, xã hội phồn thịnh

Về đối ngoại:

  • Đem quân xâm chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực và xâm lược Triều Tiên….=>Lãnh thổ Trung Quốc không ngừng mở rộng và trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải sử 7