Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em có nhận xét, đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly ?

Bài làm:

Hồ Quý Ly là một người thực sự tài năng (một số cải cách của ông được tiến hành khi ông còn là một quan lại chứ chưa lên ngôi lập ra nhà Hồ), là một người yêu nước, tiến bộ, là một trong những nhà cải cách nổi tiếng trong lịch sử nước ta thời phong kiến.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021