Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 – sgk lịch sử 7

Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?

Bài làm:

Theo Quang Trung: “Xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc”.

Như vậy, thông qua chiếu lập học nói lên hoài bão của Quang Trung là coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân tài để đóng góp xây dựng cho đất nước.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021