Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

Bài làm:

  • Các thủ lĩnh quân sự của người Giéc – man được ban cấp nhiều ruộng đất, trở thành lãnh chúa – những kẻ có thế lực trong xã hội.
  • Những nô lệ được giải phóng ( hoặc nông dân công xã bị mất đất) biến thành nông nô – tầng lớp sống phụ thuộc vào lãnh chúa.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021