Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó?

  • 1 Đánh giá

Trang 72 sgk Lịch sử 7 (Phần II)

Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó?

Bài làm:

- Tình hình giáo dục thời Trần:

  • Thời trần, quốc tử giám mở rộng việc đào tạo con em quý tộc, quan lại.
  • Các lộ, phì quanh kinh thành đều có trường công. Các làng xã đều có trường tư.
  • Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều, có quy củ và nền nếp.

- Nhận xét: Tình hình giáo dục thời Trần phát triển hơn thời Lý, thời Trần mở được nhiều trường học, các kì thi được tổ chức đều đặn, có quy chế rõ ràng. Giáo dục nhằm mục đích đào tạo nhân tài, vì vậy, sự phát triển của giáo dục tạo điều kiện cho xã hội thời Trần phát triển hơn thời Lý.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021