Phủ Gia Định gồm có mấy dinh, thuộc những tỉnh nào hiện nay ? Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 110 – sgk lịch sử 7

  • Phủ Gia Định gồm có mấy dinh, thuộc những tỉnh nào hiện nay ?
  • Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp ?

Bài làm:

Phủ Gia Định gồm có hai dinh: Dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn.

  • Dinh Trấn Phiên gồm những tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước ngày nay.
  • Dinh Phiến Trấn gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh ngày nay.

Để phát triển nông nghiệp ở đàng trong, chúa Nguyễn đã:

  • Tổ chức di dân khai hoang ruộng đất, cấp nông cụ, lương ăn, lập thành làng ấp.
  • Ở Thuận Hóa năm 1711, chúa Nguyễn chiêu tập dân lưu vong, tha tô thuế binh dịch 3 năm, khuyến khích họ trở về quê làm ăn.

=>Năm 1776, số dân đinh tăng lên 126.857 suất và số ruộng đất tăng lên 265.507 mẫu.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021