Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 65 – sgk lịch sử 7

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Bài làm:

Giống nhau:

 • Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng,
 • Chờ thời cơ phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch “ vườn không, nhà trống”.

Khác nhau:

 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:
  • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa lui quân để bảo toàn lực lượng
  • Khi thời cơ đến phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.
 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba là:
  • Tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ để quân Nguyên không có lương thực nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn.
  • Chủ dộng bố trí trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc và đánh tan ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021