Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê Sơ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 – sgk lịch sử 7

Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê Sơ?

Bài làm:

Tình hình văn học thời Lê Sơ:

  • Thời Lê Sơ, văn học cả chữ Nôm và chữ Hán đều phát triển phong phú.
  • Nhiều tác phẩm thơ, văn nổi tiếng ra đời. Có thể kể đến Bình Ngô Đại Cáo, Quân Trung từ mệnh tập, Quốc âm thi tập…
  • Văn thơ thời Lê Sơ chủ yếu viết về nội dung yêu nước sâu sắc. Thông qua đó thể hiện tinh thần hào hùng, bất khuất của nhân dân ta, thể hiện niềm tự hào sâu sắc đối với dân tộc.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021