Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 109 – sgk lịch sử 7

Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào ?

Bài làm:

Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài đến cuối thế kỉ XVIII đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho nhân dân ta. Đó là đất nước bị chia cắt thành 2 miền kéo dài trong nhiều năm, gây bao đau thương cho dân tộc và tổn hại cho sự phát triển của đất nước.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021