Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua?

Bài làm:

Lê Hoàn được các tướng lĩnh suy tôn lên làm vua là bởi vì: ông là người có tài thao lược, có trí lớn, dũng cảm vô song, có lòng thương yêu binh sĩ, được họ kính yêu sâu sắc.

Lúc này ông đang giữ chức Thập đạo tướng quân, Điện tiền chỉ huy sứ, được lòng người quy phục.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021