Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

 • 1 Đánh giá

Xã hội phong kiến là chế độ xã hội tiếp sau xã hội cổ đại. Nó được hình thành trên sự tan rã của xã hội cổ đại. Sự hình thành xã hội phong kiến ở hai khu vực này cũng có nhiều điểm khác nhau. Vậy khác như thế nào, mởi các bạn cùng đến với bài học ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến.

 • Xã hội phong kiến phương Đông hình thành sớm, nhưng lại phát triển chậm chạp, quá trình khủng hỏang suy vong kéo dài .
 • Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản .Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến.

2. Nhà nước phong kiến

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

3. Nhà nước phong kiến

 • Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian
 • Thể chế nhà nước do vua đứng đầu .
  • Ở phương Đông vua chuyên chế tăng thêm quyền lực - tập quyền ngay từ đầu .
  • Ở phương Tây từ phân quyền đến tập quyền .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Xã hội phong kiến ở phương Đông và phương Tây được hình thành từ bao giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào? Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Thế nào là chế độ quân chủ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Thế nào là chế độ quân chủ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến


 • 13 lượt xem
Chủ đề liên quan