Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

 • 1 Đánh giá

Sau khi hình thành, đội quân Tây Sơn đã lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm. Vậy đội quân Tây Sơn đã lật đổ họ Nguyễn như thế nào? và bằng cách nào để quân ta đánh đuổi quân Xiêm về nước? Những câu hỏi này sẽ được trả lời cụ thể cho các bạn trong bài học mà KhoaHoc sẽ giới thiệu ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

1. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn

 • Tháng 9/1773, Nghĩa quân Tây Sơn hạ được thành Quy Nhơn
 • Năm 1774, mở rộng vùng kiểm soát từ Quảng Nam đến Bình Thuận
 • Nghĩa Quân tạm hòa hoãn với quân Trịnh để đánh Nguyễn
 • Năm 1777, chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ

2. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

a.Nguyên nhân:

 • Do Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm

b. Diễn biến:

 • Giữa năm 1784,5 vạn quân Xiêm tiến vào nước ta.
  • 2 vạn quân thuỷ lên Rạch Giá ( kiên Giang)
  • 3 vạn quân bộ qua Chân Lạp tiến vào cần thơ
 • 1/1785, Nguyễn Huệ tiến vào Gia Định, chọn đoạn sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến
 • 19/1/1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục.Quân ta đồng loạt xông thẳng vào đội hình của địch.Bị tấn công bất ngờ và mãnh liệt quân Xiêm bị tiêu diệt gần hết,Nguyễn Anh thoát chết,sang Xiêm lưu vong.

c. Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan

d. Ý nghĩa:

 • Là một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
 • Đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm
 • Đưa phong trào bước vào một thời kì mới

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu hỏi: Trang 122 – sgk lịch sử 7

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 125 – sgk lịch sử 7

Tại sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 125 – sgk lịch sử 7

Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn – Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm


 • 48 lượt xem
Chủ đề liên quan