Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trang 122 – sgk lịch sử 7

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh?

Bài làm:

Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh vì: Lúc bấy giờ, nghĩa quân Tây Sơn đang rơi vào tình thế bất lợi. Ở phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn. Biết được đội quân của mình chưa thể chống lại được quân Trịnh, Nguyễn Nhạc thay đổi chiến lược: tạm hòa với Trịnh để tập trung lực lượng đánh vào Gia Định.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021