Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 39 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

Bài làm:

Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương độc đáo, sáng tạo: “ Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”.

Đây không phải là một chủ trương liều lĩnh, thiếu suy nghĩ mà thực sự là một chủ trương sáng tạo, độc đáo, rất chủ động của Lý Thường Kiệt.

Trước tình hình quân xâm lược đang đến gần, nhằm dành lại thế chủ động, tiêu hao sinh lực địch ngay từ lúc chúng chưa tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược => đây là cuộc tấn công để tự vệ chứ không phải là cuộc tấn công xâm lược.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021