Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thể kí XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 147 – sgk lịch sử 7

Hãy nêu một số thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thể kí XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX?

Bài làm:

Các lĩnh vực

Thành tựu

Giáo dục – thi cử

 • Ra chiếu lập học, mở trường công để con em nhân dân có điều kiện đi học, đưa chữ Nôm vào thi cử.
 • Quốc tử giám đặt ở Huế, chỉ lấy con em quan lại, thổ hào.
 • Lập “ tứ dịch quán” dạy tiếng nước ngoài (Pháp, Xiêm).

Sử học

Địa lí

Y học

 • Đại Việt sử kí tiền biên
 • Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện.
 • Đại việt thông sử, Phủ biên tạp lục.
 • Lịch triều hiến chương loại chí.
 • Gia Định thành thông chí.
 • Đại Nam nhất thống chí.
 • Hải Thượng y tông tâm lĩnh.

Kĩ thuật

 • Làm đồng hồ và kính thiên lí
 • Chế được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước.
 • Đóng 1 chiếc tàu thủy bằng máy hơi nước.
 • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021