Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ?

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 99 – sgk lịch sử 7

Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ?

Bài làm:

Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ:

Vua quan thời Lê Sơ đã có những chính sách tích cực để phát triển kinh tế:

 • Nông nghiệp:
  • Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
  • Thực hiện phép quân điền.
  • Chú trọng việc khai hoang.
  • Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.
 • Thủ công nghiệp
  • Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng…
  • Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời: Bát Tràng làm gốm; Làng Vân Chàng rèn sắt…
  • Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý (Cục bách tác)
  • Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…
 • Thương nghiệp:
  • Trong nước: Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới. Đúc tiền đồng...
  • Ngoài nước: Duy trì việc buôn bán với nước ngoài. Một số của khẩu kiểm soát chặt chẽ.
 • Kết luận: Nhờ những biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Lê, nhờ tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân, nền kinh tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân các tầng lớp được cải thiện, xã hội ổn định. Đó là biểu hiện sự thịnh vượng của thời Lê sơ.
 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021