Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

 • 1 Đánh giá

Sau khi lên ngôi, Lý Công Uẩn đã tiến hành dời đô về Thăng Long và tiến hành công cuộc xây dựng đất nước. Ngoài việc thiết lập lại bộ máy nhà nước, Lý Công Uẩn còn xây dựng nên hệ thống pháp luật và quân đội...Để hiểu rõ hơn, cụ thể hơn về công cuộc xây dựng đất nước của thời Lý, mời các bạn cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự thành lập nhà Lý

 • Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mấy Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
 • Năm 1010, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long.
 • Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

 • Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành. Các chức vụ quan trọng, nhà vua đều cử những người cẩn thận nắm giữ.

2. Luật pháp và quân đội

a. Luật pháp:

 • Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư.
  • Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
  • Nhằm bảo vệ Vua và cung điện, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

b. Quân đội:

 • Gồm cấm quân và quân địa phương.
  • Cấm quân: Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trọng cả nước. Bảo vệ vua và kinh thành.
  • Quân địa phương: Tuyển chọn trong số những thanh niên trai tráng ở các làng xã canh phòng ở các lộ phủ. Hàng năm, chia thành phiên thay nhau đi luyện tập và về quê sản xuất. Khi có chiến tranh sẽ tham gia chiến đấu.
 • Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.
 • Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
 • Gả công chúa, ban chức tước cho tù trưởng. Trấn áp tù trưởng nổi loạn.
 • Về đối ngoại: Quan hệ bình thường đối với Nhà Tống, dẹp tan các cuộc nổi loạn của Chăm Pa.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tại sao nhà Lý lại dời đô về Thăng Long?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Em hãy vẽ bộ máy chính quyền ở Trung ương và địa phương thời Lý?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Quân đội nhà Lý được tổ chức như thế nào? Em có nhận xét gì về tổ chức quân đội của nhà Lý?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nhà Lý thành lập như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước


 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021