Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 142 – sgk lịch sử 7

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta

Bài làm:

Nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta:

  • Địa chủ hào lí chiếm đoạt ruộng đất
  • Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề
  • Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021