Nguyên nhân hình thành Nam – Bắc triều

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Câu 1: Trang 107 - sgk lịch sử 7

Nguyên nhân hình thành Nam – Bắc triều.

Bài làm:

Nam – Bắc triều hình thành xuất phát từ nguyên do:

  • Khi triều Lê suy yếu, diễn ra cuộc tranh chấp giữa các phe phái ngày càng quyết liệt.
  • Lợi dụng tình hình đó, năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra nhà Mạc (Bắc triều)
  • Các thế lực cũ của nhà Lê không chấp nhận nhà Mạc cho nên năm 1533, Nguyễn Kim chạy vào Thanh Hóa, lập một số người thuộc dòng dõi họ Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa là “ Phù Lê diệt Mạc” Nam triều.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021