Lập bảng thống kê những sự kiện sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 sgk Lịch sử 7

Lập bảng thống kê những sự kiện sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

Bài làm:

 • Năm 1010: Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La đổi tên là thành Thăng Long.
 • 1054: Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
 • 10/1075: Quân ta hành quân tiến đánh thành Ung Châu
 • 1077: Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn ở sông Như Nguyệt đánh bại quân Tống xâm lược.
 • 12/1226: Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
 • 01/1258 : Ba vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy xâm lược nước ta.
 • 01/1285: Quân ta phản công đánh đuổi quân xâm lược Nguyên ra khỏi đất nước.
 • 12/1287: Quân Nguyên ào ạt tiến vào nước ta
 • 04/1288: Chiến thắng Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên lần thứ ba.

 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021