Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 70 sgk Lịch sử 7 (Phần I)

Xã hội thời Trần có những tầng lớp nào?

Bài làm:

Các tầng lớp trong xã hội thời Trần:

  • Vương hầu, quý tộc
  • Địa chủ
  • Nông dân
  • Thợ thủ công, thương nhân
  • Nông nô, nô tì.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021