Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu? Giải Sử 7

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham gia giải đáp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 về Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

Câu 4: Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động như thế nào đến xã hội Châu Âu?

Bài làm:

Các cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân Châu Âu chủ yếu hướng sang Ấn Độ và các nước phương Đông.

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá: trầm hương, kỳ nam, gia vị (tiêu,v.v..)...

- Mang lại vàng bạc, châu báu khổng lồ: Trung Quốc

- Xâm lược các vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển cũng như làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ở Châu Âu.

⟹ Thúc đẩy quá trình sản xuất Tư bản chủ nghĩa nhanh hơn, các nước Tư bản chủ nghĩa sau giai đoạn này bước nhanh sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa.