Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu? Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về đâu

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham gia giải đáp câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 về Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về đâu?

Cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?

A. Trung Quốc và các nước phương Đông
B. Ấn Độ và các nước phương Đông.
C. Nhật Bản và các nước phương Đông
D. Ấn Độ và các nước phương Tây.

Đáp án đúng: B. Ấn Độ và các nước phương Đông.

Giải thích:

Các cuộc phát kiến địa lí chủ yếu hướng về Ấn Độ và các nước phương Đông do các thương nhân châu Âu cho rằng Ấn Độ và các nước phương Đông có nhiều vàng bạc, nguyên liệu và là thị trường tiêu thụ rộng lớn.