Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981? Ôn tập Lịch sử 7

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981

KhoaHoc.com.vn mời bạn theo dõi đáp án và giải thích cho câu hỏi Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Câu hỏi: Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Trả lời:

Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống năm 981 là Lê Hoàn. Lê Hoàn được cử làm phụ chính dưới thời Đinh. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua chỉ huy cuộc kháng chiến.

Lê Hoàn sinh năm Tân Sửu (941) tại làng Trung Lập, Châu Ái (nay làng này thuộc Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Thuở nhỏ, vì gia đình nghèo, Lê Hoàn đi ở và làm con nuôi. Sau đó, ông theo Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp loạn Mười hai sứ quân. Nhờ có tài, lại được Đinh Bộ Lĩnh tin tưởng, ông thăng tiến rất nhanh. Dưới triều Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn giữ chức Thập Đạo Tướng quân, tức là chức võ quan cao nhất lúc bấy giờ.

Chủ đề liên quan