Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 – sgk lịch sử 7

Em hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI?

Bài làm:

Các cuộc khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI:

  • Khởi nghĩa Trần Tuân (Cuối năm 1511) ở Sơn Tây ( Hà Nội).
  • Khởi nghĩa Lê Hy, Trịnh Hưng năm 1512 ở Nghệ An, Thanh Hóa
  • Khởi nghĩa Phùng Chương (năm 1515) ở vùng Tam Đảo.
  • Khởi nghĩa của Trần Cảo (năm 1516 ở Đông triều (Quảng Ninh).
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021