Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 99 – sgk lịch sử 7

Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào ?

Bài làm:

Thời Lê sơ, xã hội gồm hai giai cấp chính:

  • Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
  • Giai cấp nông dân: đông, làm thuê và nộp tô thuế, đi phu dịch cho nhà nước => Cuộc sống nghèo khổ nhất.
  • Ngoài ra, tầng lớp thị dân, thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông: phải nộp thuế cho nhà nước, không được coi trọng. Còn nô tì số lượng giảm dần.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021