Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 119 – sgk lịch sử 7

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài?

Bài làm:

Ý nghĩa lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài là:

  • Phong trào đã gây ra cho triều đình Trịnh – Lê nhiều tổn thất, khó khăn.
  • Tuy thất bại nhưng ý chí đấu tranh chống áp bức, cường quyền của nghĩa quân đã làm lung lay nền thống trị của chính quyền Lê – Trịnh, chuẩn bị cơ sở thuận lợi cho thắng lợi của phong trào Tây Sơn.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021