Hãy nêu nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy nêu nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh?

Bài làm:

  • Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
  • Cải cách của Can - vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.

=> Nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh chính là đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki – tô nguyên thủy. Đồng thời ông cũng lên án phê phán những hành vi tham lam của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của giáo hội.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021