Hãy kê tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 118 – sgk lịch sử 7

Hãy kê tên những cuộc khởi nghĩa nông dân tiêu biểu ở Đàng Ngoài?

Bài làm:

Thời gian

Lãnh đạo

Địa bàn hoạt động

Kết quả

1737

Nguyễn Dương Hưng

Sơn Tây

Thất bại

1738 – 1770

Lê Duy Mật

Thanh Hóa, Nghệ An

1740 – 1751

Nguyễn Danh Phương

Tam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang

1741 – 1751

Nguyễn Hữu Cầu

Đồ Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh Hóa

1739 - 1769

Hoàng Công Chất

Sơn Nam, Tây Bắc

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021